Wie zijn wij?

Er groeit een nieuwe beweging in Nederland, van mensen die net als jij geloven in de kracht van positieve energie. In de kracht van oneindige bronnen, zoals de wind en de zon. Wij zijn een lokale energiecoöperatie in de gemeente Heeze-Leende en geven actief vorm aan deze beweging. Wij nemen het heft in eigen handen en dragen met onze energieprojecten bij aan een toekomstbestendige wereld.

We hebben als doel om de gemeente Heeze-Leende in 2030 volledig energieneutraal te maken. Waar het kan willen we energie besparen, waar het nodig is willen we energie duurzaam opwekken. In 2030 wordt alle benodigde energie op een duurzame, en zo lokaal mogelijke manier opgewekt.

Bestuur

Het bestuur van Opgewekt Heeze-Leende bestaat momenteel uit de volgende personen:

Secretaris, voorzitter en penningmeester.

Werkgroepen

Het bestuur houdt zich bezig met overkoepelende taken, zoals beleid, financiën en communicatie. Concrete projecten worden uitgevoerd door werkgroepen.

Momenteel is er twee werkgroepen actief:

Verder wordt er aandacht besteed aan het plaatsen van zonnepanelen op eigen dak, door leden van de werkgroep besparing.